MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

6956

Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014 - SIS.se

upphandling av varor och tjänster som påverkar samhällsviktig verksamhet. Projektets mål är att ta fram en vägledning för hur upphandlingar kan vara utformade för att stärka robusthet och funktionalitet vid leverans av varor och tjänster som påverkar samhällsviktig verksamhet. Vägledningen bör omfatta Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet Genom att kartlägga, analysera och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet oavsett typ av störning, skapar vi tillsammans ett motståndskraftigt samhälle. Identifiering av samhällsviktiga verksamheter Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Riskhantering Vid upphandling till samhällsviktig verksamhet behöver ni som upphandlande organisation ta höjd för olika nivåer av kris.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

  1. Marten trotzig grand
  2. Ta ut privat pensionssparande i fortid
  3. Se avecina
  4. Christies salon glen burnie md
  5. Bota essentiell tremor
  6. Lediga jobb cnc operatör stockholm
  7. Kontrolluppgift från arbetsgivare

Som verksamhetssakkunnig är din roll särskilt viktig i början av upphandlingsprocessen vid upphandling till samhällsviktig verksamhet. Detta för att kunna vara en bra beställare och kunna analysera förutsättningarna och behoven av det som ska upphandlas. Hela livsmedelskedjan är samhällsviktig. Det gäller primärproduktionen, förädling, distribution, lager och försäljning (för en mer exakt definition, se punkt 7 i bilagan till MSBFS 2020:4).

Nu tas första steget mot ett nytt blåljusnät – MSB drar igång

Vid upphandling till samhällsviktig verksamhet behöver ni som upphandlande organisation ta höjd för olika nivåer av kris. En dialog med leverantörerna är särskilt viktig för att säkerställa att det finns en gemensam bild av den framtida leveransen och vad som gäller vid olika scenarier. Nu har stöd, i form av en ny vägledning, kommit som ska hjälpa kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som gett ut vägledningen för upphandling av samhällsviktiga tjänster.

Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en - MSB RIB

En dialog med leverantörerna är särskilt viktig för att säkerställa att det finns en gemensam bild av den framtida leveransen och vad som gäller vid olika scenarier. Nu har stöd, i form av en ny vägledning, kommit som ska hjälpa kommuner och landsting som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som gett ut vägledningen för upphandling av samhällsviktiga tjänster. "Upphandling till samhällsviktig verksamhet: en vägledning" fokuserar på stöd till dig som behöver säkerställa att din samhällsviktiga verksamhet fungerar i alla, eller nästan alla situationer.

Regeringen gav i mitten av november 2019 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet. 2. Enligt uppdraget ska Upphandlingsmyndigheten bland annat informera och ge vägledning om de regler registrator@msb.se www.msb.se ics@msb.se ics@msb.se Att skydda samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur Det bästa och billigaste sättet att skydda kritisk utrustning är att kravställa den med avseende på EM-hot under anskaffningsförfarandet.
Hur kan man förbereda sig inför intervju

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

1. upphandling av varor och tjänster som påverkar samhällsviktig verksamhet. Projektets mål är att ta fram en vägledning för hur upphandlingar kan vara utformade för att stärka robusthet och funktionalitet vid leverans av varor och tjänster som påverkar samhällsviktig verksamhet.

Beskrivningar och exempel för respektive sektor kommer att uppdateras när detta arbete slutförts.
Hantverksdata norden ab

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet radiologisk afdeling
at customs or in customs
reemployme maine
ica maxi hallunda jobb
elaines sju olika härskartekniker
lerlyckeskolan omdöme
arbetsledare utan personalansvar

Bilaga MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

från avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).