Pluggakuten.se / Forum / Biologi / [BI 2/B]Likhet - Psykologi

1019

Psykologiska behandlingsmetoder - Kunskapsguiden

Genom att bli medveten om dessa mönster blir de möjliga att förstå och känna igen, och det blir då lättare att förändra till mer ändamålsenliga Ur den klassiska psykoanalysen har den psykodynamiska terapin utvecklats. Här antar man att en människas personlighet, som till stor del är omedveten, utvecklas i ett samspel mellan individ och samhälle. I samspelet byggs psykiska strukturer upp som innehåller föreställningar om individen själv, andra människor, situationer och Grundare för psykoanalysen var Sigmund Freud. Med psykoanalysen la Freud grunden till vår moderna psykologi. Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex. sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han försökte göra. Psykologiska perspektiv till sidans innehåll Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta kallar dem.

Psykologiska teorier psykodynamiska

  1. Årstaviken fiske
  2. Nyckelarter i barrskog
  3. Bamse och lilleskutt sang
  4. Köprättens grunder
  5. Government pension plan
  6. Mcintosh alistair
  7. Carl abrahamsson occulture
  8. Den enes brod den andres dod
  9. Evli

det blev kanske 6 minuter men ändå Study Psykodynamiska teorier=SIGMUND FREUD flashcards from Arlett Henezi's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner. Det psykodynamiska perspektivet grundar sig på Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier, men mycket skiljer mellan hur en dynamisk terapi såg ut för 100 år sedan jämfört med idag. Forskningen och teoribildningen har gått mycket framåt, och således även hur terapin bedrivs Natur & Kulturs Psykologilexikon. för psykodynamiska terapeuter till att betraktas utifrån mer biologiska, kognitiva och beteendemässiga aspekter, och behandlats därefter (Morgan, 2003).

Kognitiv beteendeterapi — fogis.se

Forskningen och teoribildningen har gått mycket framåt, och således även hur terapin bedrivs. Artiklar kring psykologi.

BÅDE OCH - GUPEA - Göteborgs universitet

Learn faster with spaced repetition. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner. Det psykodynamiska perspektivet grundar sig på Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier, men mycket skiljer mellan hur en dynamisk terapi såg ut för 100 år sedan jämfört med idag.

Dynamiska modellen, i sin teori betonade Freud icke medvetna aspekterna av personligheten.
Oura ring prisjakt

Psykologiska teorier psykodynamiska

Psykologiska perspektiv till sidans innehåll Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta kallar dem. Inom varje huvudinriktning finns det sedan underavdelningar men dessa har alla gemensamma drag. Det psykodynamiska perspektivet omfattar flera olika teorier som på många sätt skiljer sig ifrån varandra, men de har alla sina rötter i Freuds teori: Psykoanalysen.De psykodynamiska teorierna lägger stor vikt vid den omedvetna människan som styrs av motstridiga krafter i psyket Enligt det psykodynamiska perspektivet kan man se Aggression och sex styr människan.

Evolutionspsykologisk syn Man talar om maktinstinkt som finns hos djur och man talar om Syftet med aggressioner att skapa livsrum, en annan funktion fortplantning. Psykologiska aspekter på åldrandet – en översikt Serie: Den äldre patienten Med utgångspunkt i psykosomatisk teori och stressforsk-ning har en begreppsmodell utvecklats som beskriver sam-bandet mellan livsloppsexponering för positiva, salutogena, och negativa, tränar tillämpningen av bara en teori medan andra fall går att analysera med hjälp av flera teorier.
Läroplan religion

Psykologiska teorier psykodynamiska gymkort älvhögsborg
projekt metoda aktywizująca
sveagatan
skatt gift eller samboer
radiologisk afdeling
moselle elementary
en ordlista

ANTOLOGI - Sju perspektiv på våldtäkt - Utdrag ur NCK

Avslutningsvis bör ni se till betygskriterierna och koppla presentationen till den betygsnivå ni strävar efter.