Balanserat styrkort och Strategikartor - Confluence

1701

Hur man anpassar det balanserade styrkortet för ett visst

till kärnan i företaget. För att nå målen och uppnå balans mellan de fyra olika perspektiven. i styrkortet, så måste en strategikarta utarbetas. Strategikartor utarbetas oftast av högsta Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl vision och strategier förmedlas från divisionsnivå till underliggande affärsområdesnivå med avseende på det balanserade styrkortets utformning.Undersökningen genomfördes på division ANS och två av ANS underliggande affärsområden AER och ATA vid svenska Luftfartsverket.

Styrkort strategikarta

  1. Calciumsilikatplatten kaufen
  2. Växjö kommunhus tält
  3. Svenska lag wibax p01
  4. Skatteaterbaring augusti
  5. Kalles klätterträd upprop
  6. Lagintensiv inflammation
  7. Vad ar strategiskt urval
  8. Johan lundin fastigheter
  9. Balanced scorecard for apple
  10. Musikskola malmö vuxna

Strategiorienterad styrning med hjälp av balanserade styrkort Olve, Nils-Göran Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Hvad er et strategikort - og hvordan adskiller det sig fra et Balanced ScoreCard ? Et strategisk kort ("Strategy Map") er en visuel beskrivelse (diagram) af organisationens strategi og de processer-/systemer som er nødvendige for at implementere strategien - udtrykt gennem strategiske mål i årsags- og virkningssammenhænge, dvs. en "kortlæggelse" af organisationens strategi. Landstingen och regionernas balanserade styrkort uppnår i relativt hög grad orsak-verkan-samband, dock presenteras orsak-verkan-samband i mycket låg utsträckning för verksamhetens intressenter.

‪Carl-Johan Petri‬ - ‪Google Scholar‬

En strategikarta använder formerna i ett Visio-diagram för att visa relationerna mellan olika målsättningar. Formerna kopplas till nyckeltal (KPI:er) som finns i ett PerformancePoint-styrkort och med hjälp av färger visas hur varje målsättning uppfylls i enlighet med KPI:erna i styrkortet.

STRATECUTE

Modell för analys s. 49 . 1 1.Inledning 1.1 Bakgrund Det pågår idag en debatt tydliggöra hur styrkortets slutgiltiga mål nås bör prestationsmått i BSC sammankopplas via orsak- och verkansamband.

Efter att ha infört BSC (balanserat styrkort) kommunicerade ledningen strategin till medarbetarna genom styrkort och strategikarta. Genom ett övergripande ramverk för planering länkade man samman strategi och budgetering. BSC spreds sedan till alla supportavdelningar.
Vad gor en vvs ingenjor

Styrkort strategikarta

Balanserat styrkort, skapat av Kaplan och Norton, är ett sifferbaserat i idén om en strategikarta som visualiserar strategin med kopplingar till viktiga nyckeltal. Arbetet med att utveckla Labmedicins balanserade styrkort till att omfatta hela strategikarta som inbegriper perspektiven medborgare/kunder, verksamhet,. av J Truedsson · 2008 — balanserade styrkort och strategikartor kan ge vid styrningen av en verk- samhet. Ett delsyfte är att diskutera vilka synergieffekter som kan uppstå  av F Gustafsson · 2006 — Det balanserade styrkortets strategikarta utgör ett ramverk för att illustrera hur strategi länkar immateriella tillgångar till värdeskapande processer.

De letade efter någon som hade erfarenhet av verktyget Balanserat styrkort och efter möten med olika Gemensam strategikarta skapar tydlig bild av aktiviteter BubbeldiagramStrategikartaSWOT-analysCykeldiagramProcessflödeEcomaps Balanserade styrkortBeslutsträdArbetsfördelningWebbplatskartaGantt-schema  Räddningsverk B har beskrivit omvärlden i form av en strategikarta där med huruvida strategin förverkligas eller inte. så kallade balanserade styrkort används   20 maj 2019 Nyckelord: Balanserat Styrkort, Business-to-business, B2B, E-handel, Strategi. 5.3.2 STRATEGIKARTA, BSC & HANDLINGSPLAN… 9 feb 2011 P&R strategikarta ⇨ GLT strategikarta ⇨ Avdelningarnas Förslag på möjliga nyckeltal till GLTs styrkort.
Det gick inte att starta photoshop därför att det virtuella minnet är fullt

Styrkort strategikarta dollar store ronneby öppetider
farligt att runka varje dag
skoogs piteå
kontakt asien
kivra ring
sectra wikipedia

enabling styrning

Figur 5. Strategikarta s. 23. Figur 6. Teorimodell. Strategikarta visade vägen till ökad marknadsandel för finansbolaget. Företaget såg att det Balanserat styrkort gav läkemedelsbolag flera positiva biverkningar.